«Երևանի գինու օրեր»-ը՝ մայիսի 3-ին և 4-ին

 «Երևանի գինու օրեր»-ը՝ մայիսի 3-ին և 4-ին

 

Միջոցառման կազմակերպիչ ԷվենտՏուրա ընկերությունը նշում է, որ այս  երկու  տարիների  ընթացքում  միջոցառումն  իր  դրական  ազդեցությունն  է  ունեցել  հայկական  գինեգործության,  գինու  և  իրադարձային  զբոսաշրջության  արդյունքի  ճանաչելիության  բարձրացման  և  Հայաստանի  տնտեսության  զարգացման  վրա: Իսկ միջոցառման  այցելուների  աշխարհագրական  բաշխվածությունն  ընդգրկում  է  ԱՊՀ  բոլոր  երկրներն՝ ընդհուպ  մինչև  Կանադա  և  Ավստրալիա: