speaker-photo

Դարբին

Գինեգործ

Լուսինե Գրիգորյան - Մարքեթինգի բաժնի ղեկավար

«Դարբին» գինին սաղմնավորվել է 2021 թվականին՝ դառնալով Աղավնաձորի տոհմիկ դարբինների սերունդների կողմից ստեղծված արտադրանքը։ Գինու յուրաքանչյուր կաթիլի մեջ միավորվել են խաղողագործի և երկաթագործի բծախնդիր բնավորության գծերը՝ արդյունքում ստանալով պապենական հողերում աճող արենի խաղողի տեսակի լավագույն գինու նմուշ։