speaker-photo

ԽԱՉԵՆ ՎԱՅՆԶ

Գինեգործ

Կենաց

Խաչեն Կալվածքը դա բարձրադիր խաղողի այգի է և ժամանակակից գինեգործարան, որը կառուցված է վեց հազար տարվա գինեգործական ժառանգության հիման վրա։ Սա ժամանակակից արհեստի և հնագույն Արենի Նուար խաղողի միությունն է, ինչպես նաև լեռնային Կովկասում էքստրեմալ խաղողագործության ուսումնասիրությունն է։ Մեր ընտանիքի համար դա նաև տունդարձի ճամփա է։ Հրավիրում ենք ձեզ կարդալ մեր պատմությունը և համտեսել մեր գինիները։