speaker-photo

Պռոշյանի Կոնյակի Գործարան

Գինեգործ

Պռոշյանի կոնյակի գործարանը տասնամյակներ շարունակ ամրապնդում է իր դիրքերը միջազգային և հայաստանյան շուկայում։ Պռոշյանի կոնյակի գործարանը, պահպանելով կոնյակի և գինու արտադրության լավագույն ավանդույթները, հետևում է ալկոհոլային խմիչքների արտադրության նորամուծություններին և մշտապես արդիականացնում է իր տեխնիկական հնարավորությունները: