speaker-photo

Քոթոթ

Գինեգործ

Քոթոթ  ընկերությունը հիմնադրվել է 2014 թվականին Հայաստանում, և այդ ժամանակվանից մենք մատակարարում ենք ամենաբարձր որակի արտադրանք, Հայաստանի գինեգործության մեջ:  Այգիները գտնվում են Վայոց Ձորում։ Լեգենդը պատմում է արջի քոթոթի և երեխայի բարեկամության մասին, երկուսն էլ հասած խաղող են համտեսում։ Այսօր Քոթոթ-ը փոխանցում է խաղաղության և հաճույքի արժեքները, որոնք մենք նշում ենք այս խաղողի բերքահավաքով։