Տոմսակ 12 հատ

3,000 AMD

Այս տոմսակը հնարավորություն է տալիս Գարեջրի Օրերի բրենդավորված բաժակով համտեսել գարեջուր՝ համապատասխան յուրաքանչյուր գարեջրագործի տաղավարին ամրացված գարեջրացանկի։

Տոմսակների քանակը մեկ բաժակ գարեջրի համար որոշում է գարեջուր ներկայացնողը։

Գարեջուր համտեսելու համար անհրաժեշտ է ունենալ նաև բրենդավորված բաժակ։ Բաժակը կարելի է ձեռք բերել առանձին։ Տոմսակները և բաժակը ներառված են նաև «Գարեջրի Համտեսման Փաթեթ»-ում։

Տոմսակը գործում է միայն 2024թ․ Գարեջրի Օրեր միջոցառման ժամանակ, այն վերադարձման ենթակա չէ։