speaker-photo

ԱՐԱԶ

Գինեգործ

Արմեն Գրիգորյան, տնօրեն

Արազ կարմիր անապակ գինի 

Արտադրված է Արարատյան դաշտավարյում աճող Կարմրահյութ տեսակի խաղողի 2021թ. բերքից:Պահման պայմանները +8°C to +16°C ջերմաստիճանում ՝ 85% հարաբերական խոնավությունից ոչ ավել։

Արազ սպիտակ անապակ գինի 

Արտադրված է Արարատյան դաշտավարյում աճող Կանգուն և Մսխալի  տեսակների խաղողների 2021թ. բերքից:Պահման պայմանները +8°C to +16°C ջերմաստիճանում ՝ 85% հարաբերական խոնավությունից ոչ ավել։