speaker-photo

ՄԱՐՏԻՐՈՍ

Գինեգործ

Ալբերտ Հարությունյան

ՄԱՐՏԻՐՈՍ գինին արտադրվում է Հայաստանում՝ Արենի և
Սովինյոն-բլան տեսակի խաղողներից: Մարտիրոս Յավրունցը
1915 թվականի ցեղասպանությունից մազապուրծ հայ գինեգործ
էր։ Նրա երազանքն էր արտադրել բարձրակարգ գինի իր
հայրենիքում աճեցված խաղողից։