speaker-photo

Զաքարե

Գինեգործ

Վայք գինու գործարանը գնտվում է Վայոց Ձորի Վայք քաղաքում: Այն Հայաստանի ամենահարավային գինու գործարանն է: ՈՒնենք սեփական 40 հա Արենի և Ոսկեհատ տեսակի խաղողի այգիներ: Հայտնի ենք Զաքարե և Կարս բրենդներով: