speaker-photo

ՄԱՐԱՆ

Գինեգործ

Ավագ Հարությունյան - Տնօրեն

Մարանի ակունքները գալիս են 1828-1830 թթ, երբ

Պարսկաստանից Հայաստանի Վայոց Ձորի գավառ վերագաղթվեց Մարանն իր ընտանիքով:
200 տարի անց էլ Մարանի գինեգործական ավանդույթները պահպանվել են մարմնավորվելով սիրելի Նորավանք, Բագրատունի, Զարմ, Փարաջանով, Մալահի և մյուս գինիներում: