Գինու օրերի լավագույնս անցկացման գործում անգնահատելի դեր ունեն բազմահազար ացելուները, ովքեր ամեն տարի իրենց ներկայությամբ ապահովում են միջոցառման մթնոլորտը և բարձր տրամադրությունը։

Ամեն տարի այցելուների շրջանում իրականացվում է հետազոտություն՝ մի­ջո­ցառ­ման ըն­թաց­քում թի­րա­խա­յին խմբե­րի սո­ցիալ-ժո­ղովր­դագ­րա­կան բնու­թագրիչ­նե­րի, նա­խա­սի­րութ­յուն­ների և մի­ջո­ցառ­ման վե­րա­բեր­յալ ար­ձա­գան­քի բա­ցա­հայտ­ման և վեր­լու­ծութ­յան նպա­տա­կով։  Հար­ցումն ի­րա­կանաց­վում է քաո­տիկ ընտ­րան­քով հենց մի­ջո­ցառ­ման ժամանակ։

2022 թվականին միջոցառումն ունեցել է ռեկորդային 63,000 այցելու 3 օրերի ընթացքում։

Հարցմանը մասնակցել է 1000 ռեսպոնդենտ, որոնց 45%-ը իր երախտիքի խոսքն է հղել կազմակերպիչներին նման ուրախ և հայկական արտադրանքի զարգացման և տարածման համար կենսական նշանակություն ունեցող միջոցառման իրականացման համար։

Հարցախույզի մի քանի այլ հարցերը և դրանց պատասխանները ներկայացնում ենք ստորև՝

4

Հաշվի առնելով միջոցառման 3 օրերի ընթացքում այցելուների թիվը (շուրջ 63,000, որից 30,000-ը յունիք այցելուներ են), ինչպես նաև միջինում յուրաքանչյուրի ծախսած գումարի չափը (9000֏) կարելի է հաշվարկել, որ՝

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ ՕՐԵՐ 2022» 270,000,000֏-ի (600,000$) 94 ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Նշենք, որ այցելուի համար այս ծախսը չպլանավորված էր և շրջանառության գերակա մասը տեղի է ունեցել հենց փառատոնի շնորհիվ։

© Երևանի Գինու Օրերին մնացին հաշված օրեր Շտապի՜ր

Բաժանորդագրվել նորություններին