• +374 77 26 45 95
  • hello@eventtoura.org

June 02, 03, 04

© Yerevan Wine Days And Wine Expo

00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds

© Yerevan Wine Days' aim

The “Yerevan Wine Days” festival aims to develop the Armenian economy through the promotion of tourism and wine production.

Play Video

General Sponsor

ACBA Bank is one of the leading financial institutions in Armenia, which provides its customers with numerous banking services. Our mission is to contribute to the sustainable development of society with unique and innovative solutions.

Ինչու՞ այցելել «Երևանի գինու օրեր»

The “Yerevan Wine Days” is one of the largest-scale events in the region during which you can:

Wine master classes and Gastro shows

Get acquainted with the history of wine during the most interesting wine master-classes. During the event, 9 trilingual courses will be held in a separate zone: on wine culture, history, and correct tasting.

Friends

Can there be a better occasion than this, to gather with friends and have fun?

Wine enjoying package

The "Wine enjoying package" is never too much. Take your package and come to have a wine day, do not skip any winemakers!

Freedom

Enjoy your freedom! There will be so many people that no one will look at you, so do what your heart desires - eat, drink, dance, and discover.

©Երևանի Գինու Օրերի մեկնարկին մնացել է՝

00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds
450000 +
Glasses of wine
15000
Bottles of wines
74500 +
Tourists
160000 +
Guests

Ինչու՞ մասնակցել «Երևանի գինու օրերին»

“Yerevan Wine Days” is a unique opportunity to participate in the most anticipated festival of the region with your own production

Մարքեթինգ և վաճառք

Տաղավարով ներկայանալու ավելի քան 63․000 այցելուների առջև։

1

Աճ և զարգացում

Դառնալ ©Գինու Օրերի համայնքի անդամ և նպաստել գինեգործության ու գինու զբոսաշրջության զարգացմանը։

3

Գինու գրքի էֆեկտը

Ավելի քան 15․000 փաթեթների և 400․000 տոմսակների վաճառքի մաս կազմել։

2

Առավելություններ

Ստանալ գլխավոր հովանավոր ԱԿԲԱ բանկից առավելություններ և հատուկ առաջարկներ

4

Օրակարգ

16:00 - 22:00

"Wine enjoying package" - sales

16:00-17:00

DJ-SET

Stage 2 st. Pushkin, Haya Festival

16:30-18:00

Background music

Stage 1 st. Spendaryan. Triangulum

17:00-18:30

DJ-SET- KESHABYAN

Stage 2 st. Pushkin, Haya Festival

16:00 - 22:00

"Wine enjoying package" - sales

16:30-18:00

Background music

Stage 1 st. Spendiaryan, Triangulum

 

 

17:00-18:00

DJ-SET - EMMA

Stage 2 st. Pushkin, Haya Festival

18:00-19:00

DJ Makhmuryan

Stage 1 st. Spendiaryan, Triangulum

 

 

16:00 - 22:00

"Wine enjoying package" - sales

16:00-18:30

DJ-SET - SNIPER

Stage 2 st. Pushkin, Haya Festival

16:30-18:30

Background music

Stage 1 st. Spendiaryan, Triangulum

18:30-19:00

LIVE - BITBOX

Stage 2 st. Pushkin, Haya Festival

Մեդիա

https://www.yerewinedays.am/en/author/superadmin/

Винные туры по

С 2022 года фестиваль будет проводиться в первую пятницу, субботу

https://www.yerewinedays.am/en/author/superadmin/

Yerevan Wine Days:

Taking place, usually in the first weekend of June, Yerevan

https://www.yerewinedays.am/en/author/superadmin/

Мероприятие «Винные Дни

Целью мероприятия «Винные Дни Еревана» является развитие туризма в Армении,

2022-ի գործընկեր գինեգործներ

ԿԵՆԱՑ ԳՐՈՒՊ

Գինեգործ

ԳԻՆԵՎԱՆ

Գինեգործ

Ով ենք մենք «ԷվենտՏուրա»

“EventToura” is a company that organizes festivals, conferences, and other large-scale events. Paying close attention to the development of event tourism in Armenia, “EventToura” s mission is to make Armenia one of the world’s leading destinations for tourism by emphasizing the big potential of the country’s culture and promoting the sector’s comprehensive growth.

©Երևանի Գինու Օրեր

00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds

Subscribe for the news